Regulamin Quo Vadis Lounge

 1. Pokoje w Quo Vadis Lounge wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przybycia i kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Nasi Goście mogą zająć pokój przed godziną 15:00 w dniu przybycia lub opuścić go po godzinie 11:00 w dniu zakończenia pobytu, wyłącznie za zgodą recepcji.
 4. Chęć przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać Recepcji maksymalnie do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pobyt może zostać przedłużony w miarę istniejących możliwości.
 5. Zadatek w wysokości 50% ceny powinien zostać wpłacony w dniu rezerwacji na rachunek bankowy: 05 1050 1054 1000 0097 3273 9678 z informacjami: Imię i Nazwisko osoby rezerwującej oraz datą pobytu. Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres mailowy info@quovadislounge.pl w okresie 3 dni od złożenia rezerwacji pod rygorem unieważnienia rezerwacji.
 6. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 7. W cenę pobytu wliczone jest śniadanie w formie stołu szwedzkiego, możliwość korzystania z basenu, sauny oraz wypożyczalni rowerów.
 8. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Quo Vadis Lounge od godziny 8:00 do godziny 21:00.
 9. Nasi Goście nie mogą przekazywać pokoju osobom trzecim, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu okresu pobytu.
 10. Goście Quo Vadis Lounge ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub z winy osób ich odwiedzających. Prosimy poinformować recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 12. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju prosimy o sprawdzenie czy zostały wyłączone urządzenia elektryczne oraz klimatyzacja.
 13. Opuszczając pokój Goście powinni sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 14. Zgubienie klucza wiąże się z karą w wysokości 100PLN
 15. Quo Vadis Lounge nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach przez Gości.
 16. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Quo Vadis Lounge nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 17. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 18. W pokojach oraz w całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami za odświeżenie pokoju: 1000 PLN. Palić można jedynie na zewnątrz budynku.
 19. Zachowanie Gości i osób korzystających z naszych usług nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości.
 20. Zastrzeżenia dotyczące jakości usług prosimy niezwłocznie zgłaszać w recepcji co umożliwi nam szybką reakcję.
 21. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżających Gości będą odesłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty te będą przechowywane przez 3 miesiące.
 22. W przypadku rażącego naruszenia postanowień regulaminu, Quo Vadis Lounge może odmówić dalszego świadczenia usług, co wiąże się z obowiązkiem natychmiastowego zwolnienia pokoju przez Gościa.